Nr 935 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok

 
UCHWAŁA Nr 935
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2016 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na rok 2016 uwzględniający:                                                               (w tys. zł)
1)     przychody działalności operacyjnej                                                   411 097,5
     koszty działalności operacyjnej                                                        394 455,0
     przychody finansowe                                                                           650,0
     koszty finansowe                                                                                465,6
     podatek dochodowy                                                                              40,0
     zysk netto                                                                                    16 786,9
2)     zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                        46 983,5
     zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                       49 645,7
     stan funduszu na koniec roku 2016                                                      6 133,9
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 08:59
Data aktualizacji:
28.06.2016 09:00
Liczba wyświetleń:
2069
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw935.doc30.5 KB