Nr 937 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

UCHWAŁA Nr 937
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zmiany organizacyjne
    na Wydziale Prawa i Administracji polegające na:
     1)    likwidacji:
          a)    Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego,
          b)    Katedry Filozofii i Polityki Prawa,
          c)    Katedry Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi,
     2)    zmianie nazwy:
          a)    Katedry Prawa Gospodarczego na Katedrę Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego,
          b)    Katedry Prawa Karnego Materialnego na Katedrę Prawa Karnego Materialnego, Prawa
               Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń,
          c)    Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych na Katedrę
               Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa,
          d)    Katedry Stanów Nadzwyczajnych i Ratownictwa na Katedrę Prawnej Ochrony Państwa.
2.  Kopia wniosku Dziekana w sprawie zmian organizacyjnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 10:09
Data aktualizacji:
28.06.2016 10:09
Liczba wyświetleń:
2084
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw937.doc31.5 KB