Nr 942 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności imienia Profesora Jerzego Borowskiego

 
UCHWAŁA Nr 942
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie nadania Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności imienia Profesora Jerzego Borowskiego
 
Działając na podstawie § 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Rektora, sporządzony z inicjatywy Rady Wydziału Nauki o Żywności, Senat nadaje Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności nazwę:
Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności im. Profesora Jerzego Borowskiego.
 
§ 2
Wniosek Rady Wydziału Nauki o Żywności w tej sprawie, wystosowany do Rektora, stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 10:48
Data aktualizacji:
28.06.2016 10:48
Liczba wyświetleń:
1906
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw942.doc52.5 KB