Nr 944 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lipowo 29/1, gm. Ostróda wraz z udziałem w prawie własności działki gruntowej nr 184, obręb Lipowo

 

 
UCHWAŁA Nr 944
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego
w miejscowości Lipowo 29/1, gm. Ostróda wraz z udziałem w prawie własności działki gruntowej nr 184, obręb Lipowo
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
w Olsztynie na rzecz dotychczasowych najemców, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1
o powierzchni użytkowej 32,87 m2, położonego w miejscowości Lipowo 29, gmina Ostróda wraz
z udziałem 9/100 w prawie własności działki nr 184 obręb Lipowo oraz piwnicą o powierzchni 2,96 m2
i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 9,65 m2 przynależnych do przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
 
§ 2
Wartość rynkowa ww. prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 
§ 3
1. Na podstawie §11 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności
    nieruchomości przyjętego Zarządzeniem Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku z późn. zm. i udokumentowanych uprawnień kupującego
    do pomniejszenia
wartości rynkowej przedmiotu kupna, Uniwersytet udziela bonifikaty w wysokości
    80% wartości nieruchomości.
2. Wartość nieruchomości z uwzględnieniem ulg wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 11:33
Data aktualizacji:
28.06.2016 11:36
Liczba wyświetleń:
1961
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw944.docx14.91 KB