Nr 945 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie

 

 
UCHWAŁA Nr 945
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy
ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-
    Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na poprawę
    warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika
    w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
      1)  nr 37/15 o powierzchni 0,0218 ha, na poprawę warunków zagospodarowania działek nr 34/78
          i 38/61,
      2)  nr 37/16 o powierzchni 0,0212 ha, na poprawę warunków zagospodarowania działek nr 34/76
          i 38/60,
      3)  nr 37/18 o powierzchni  0,0305 ha, na poprawę warunków zagospodarowania działek nr 34/50
          i 38/83.
2.  Przedmiotowe działki przeznaczone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
    pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
.
3.   Wyrys z mapy ewidencyjnej i planu zagospodarowania stanowią załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
    1)   nr 37/15 – 23 542 zł,
    2)  nr 37/16 – 22 894 zł,
    3)  nr 37/18 – 32 937 zł.
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 12:52
Data aktualizacji:
28.06.2016 12:52
Liczba wyświetleń:
2069
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw945.doc34.5 KB