Nr 946 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku kotłowni wraz z jego wyposażeniem technicznym położonego w miejscowości Łężany, gmina Reszel oraz prawo własności działki gruntowej nr 284/16 obręb Leginy

 

 
UCHWAŁA Nr 946
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku kotłowni wraz z jego wyposażeniem technicznym położonego w miejscowości Łężany, gmina Reszel oraz prawo własności działki gruntowej nr 284/16 obręb Leginy
 
Na podstawie §14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Łężany 25, 26 i 27, prawa własności budynku kotłowni wraz z jego wyposażeniem technicznym o powierzchni użytkowej 77,60 m2 oraz prawa własności działki gruntowej nr 284/16 o powierzchni 0,0694 ha, położonych w miejscowości Łężany, obręb Leginy, gmina Reszel.
 
§ 2
Wartość rynkowa ww. prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 84 129,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 12:58
Data aktualizacji:
28.06.2016 13:01
Liczba wyświetleń:
2105
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw946.docx13.83 KB