Nr 948 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem France-Pologne w departamencie Indre (France)

 

 
UCHWAŁA Nr 948
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Aneksu do Umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem France-Pologne w departamencie Indre (France) w porozumieniu z Ośrodkiem Wyższych Studiów
w Chateauroux (Orlean), Francja
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o partnerstwie

  
ze Stowarzyszeniem France-Pologne w departamencie Indre (France) w porozumieniu z Ośrodkiem
   Wyższych Studiów w Chateauroux (Orlean), Francja.
2. Treść Aneksu do Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 13:20
Data aktualizacji:
28.06.2016 13:20
Liczba wyświetleń:
2022
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw948.docx20.28 KB
ZalUchw948.docx18.98 KB