Nr 949 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji

 

 
UCHWAŁA  Nr  949
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Porozumienia  o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University
of Osijek,  Republika Chorwacji
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Josip Juraj
    Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji.
2.   Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 13:25
Data aktualizacji:
28.06.2016 13:25
Liczba wyświetleń:
2018
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw949.docx23.54 KB
ZalUchw949.docx22.2 KB