Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 3
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat powołuje Senacką Komisję do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020
    w następującym składzie:
1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej KONCICKI (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
2)     Członkowie:
      a)     prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
      b)     prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)
      c)     dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
           i Budownictwa)
      d)     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)
      e)     prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
      f)      dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki)
      g)     prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
      h)     prof. dr hab. Roman KISIEL (Wydział Nauk Ekonomicznych)
       i)     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ (Wydział Nauk Medycznych)
       j)     dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)
      k)     dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)
       l)     prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności)
     m)      dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)
      n)     prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK (Wydział Prawa i Administracji)
      o)     ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)
      p)     prof. dr hab. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI (Wydział Sztuki)
      q)     ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI (Wydział Teologii)
      r)      przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)
      s)     przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)
      t)     dr inż. Jacek MICHALAK (ZNP)
      u)    dr inż. Maciej NEUGEBAUER (NSZZ „Solidarność”)
2.  Sekretarzem Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów jest mgr Anna Pieńczuk.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
23.09.2016 09:00
Data aktualizacji:
23.09.2016 09:00
Liczba wyświetleń:
2053
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw3.doc62.5 KB