Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020

 

 
UCHWAŁA Nr 4
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat powołuje Senacką Komisję do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020
    w następującym składzie:
1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
2)     Członkowie:
     a)     dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
     b)     dr hab. Iwona CHWASTOWSKA-SIWIECKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
     c)     prof. dr hab. Aleksander ŚWIĄTECKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)
     d)     dr Beata DULISZ (Wydział Biologii i Biotechnologii)
     e)     dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)
     f)      dr inż. Marek OGRYZEK (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)
     g)     dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI (Wydział Humanistyczny)
     h)     dr Renata ROZBICKA (Wydział Humanistyczny)
      i)     prof. dr hab. Stanisław SIENKIEWICZ (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
      j)     dr hab. Krzysztof JANKOWSKI, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
      k)   dr Piotr ARTIEMJEW (Wydział Matematyki i Informatyki)
       l)   dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA (Wydział Matematyki i Informatyki)
     m)   dr hab. Przemysław SOBIECH, prof. UWM (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
      n)  dr hab. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA (Wydział Nauk Ekonomicznych)
      o)  dr Tomasz WIERZEJSKI (Wydział Nauk Ekonomicznych)
      p)  dr hab. n. med. Elżbieta JAROCKA-CYRTA, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych)
      q)  dr n. med. Rakesh JALALI (Wydział Nauk Medycznych)
      r)   dr hab. Marcin CHEŁMINIAK (Wydział Nauk Społecznych)
      s)  dr Cezary KURKOWSKI (Wydział Nauk Społecznych)
      t)  dr inż. Sławomir WIERZBICKI (Wydział Nauk Technicznych)
      u) dr inż. Jerzy DOMAŃSKI (Wydział Nauk Technicznych)
      v) dr hab. inż. Anna Sylwia TARCZYŃSKA (Wydział Nauki o Żywności)
     w)  dr inż. Aleksander KUBIAK (Wydział Nauki o Żywności)
      x)  dr hab. inż. Urszula FILIPKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)
      y)  dr hab. Jarosław JASZCZUR-NOWICKI, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)
      z)  dr hab. Justyna KARAŹNIEWICZ (Wydział Prawa i Administracji)
    aa)  dr Robert DZIEMBOWSKI (Wydział Prawa i Administracji)
    bb)  dr Jacek Janusz MROZEK (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)
    cc)  dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA (Wydział Sztuki)
    dd)  ks. dr Zdzisław KIELISZEK (Wydział Teologii)
    ee)  ks. dr Karol JASIŃSKI (Wydział Teologii)
     ff)  przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)
    gg)  przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)
    hh)  mgr Anna RZECZKOWSKA (Studium Języków Obcych)
      ii)  mgr Tomasz ŻABIŃSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
      jj) dr inż. Scholastyka BARAN (Biblioteka Uniwersytecka)
     kk) dr Alicja TUPIEKA-BUSZMAK (ZNP)
      ll)  dr hab. Sławomir SMÓLCZYŃSKI (NSZZ „Solidarność”)
2.  Sekretarzem Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych jest mgr inż. Irena Kozłowska.
                  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
23.09.2016 09:29
Data aktualizacji:
23.09.2016 09:29
Liczba wyświetleń:
1971
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw4.doc65.5 KB