Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020

 

 
UCHWAŁA Nr 5
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat powołuje Senacką Komisję do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 w następującym
    składzie:
1)  Przewodniczący – dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM (Wydział Geodezji, Inżynierii
    Przestrzennej i Budownictwa)
2)  Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ (Wydział Nauk Technicznych)
3)  Członkowie:
      a)     prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
      b)     prof. dr hab. Alicja BOROŃ (Wydział Biologii i Biotechnologii)
      c)     dr inż. Krzysztof RZĄSA (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)
      d)     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)
      e)     prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
      f)      prof. dr hab. Adam DOLIWA (Wydział Matematyki i Informatyki)
      g)     prof. dr hab. Jarosław CAŁKA (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
      h)     dr hab. Ryszard WALKOWIAK, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)
       i)     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ (Wydział Nauk Medycznych)
       j)     prof. dr hab. Arkadiusz ŻUKOWSKI (Wydział Nauk Społecznych)
      k)     prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności)
       l)     dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)
     m)     prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK (Wydział Prawa i Administracji)
     n)      ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)
     o)      dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM (Wydział Sztuki)
     p)      ks. prof. dr hab. Edward WISZOWATY (Wydział Teologii)
     q)      przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)
     r)       przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)
     s)      mgr Maria SIEMIONEK (Studium Języków Obcych)
     t)      mgr Grzegorz DUBIELSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
     u)     mgr Jolanta GAŁECKA (Biblioteka Uniwersytecka)
     v)     dr inż. Zbigniew WARZOCHA (ZNP)
    w)      dr inż. Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA (NSZZ „Solidarność”)
2.  Sekretarzem Senackiej Komisji do spraw Kadrowych jest mgr inż. Joanna Kardaś.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
23.09.2016 09:57
Data aktualizacji:
23.09.2016 09:57
Liczba wyświetleń:
2093
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw5.doc62.5 KB