Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 6
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat powołuje Senacką Komisję do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:
1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)
2)     Członkowie:
     a)     prof. dr hab. Wiesław SOBOTKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
     b)     dr hab. Jakub SAWICKI, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii)
     c)     dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
          i Budownictwa)
     d)     prof. dr hab. Mieczysław JAGŁOWSKI (Wydział Humanistyczny)
     e)     dr hab. Agnieszka PSZCZÓŁKOWSKA, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska
          i Rolnictwa)
     f)      prof. dr hab. Aleksy TRALLE (Wydział Matematyki i Informatyki)
     g)     prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
     h)     dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)
      i)     prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR (Wydział Nauk Medycznych)
      j)     dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)
      k)     prof. dr hab. inż. Marek MARKOWSKI (Wydział Nauk Technicznych)
      l)       dr hab. Krzysztof BRYL, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności)
    m)    prof. dr hab. inż. Małgorzata JANKUN-WOŹNICKA (Wydział Nauk o Środowisku)
    n)     prof. dr hab. Dariusz SZPOPER (Wydział Prawa i Administracji)
    o)     dr hab. Przemysław DĄBROWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)
    p)     dr Jacek Janusz MROZEK (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)
    q)     dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA (Wydział Sztuki)
    r)      dr hab. Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ, prof. UWM (Wydział Teologii)
    s)      przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)
    t)      przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)
    u)     dr inż. Scholastyka BARAN (Biblioteka Uniwersytecka)
    v)     dr Renata MAKAREWICZ (ZNP)
   w)    dr inż. Agnieszka NAPIÓRKOWSKA-BARYŁA (NSZZ „Solidarność”)
2.  Sekretarzem Senackiej Komisji do spraw Nauki jest mgr inż. Anna Smoczyńska.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
23.09.2016 10:49
Data aktualizacji:
23.09.2016 10:50
Liczba wyświetleń:
2154
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw6.doc61.5 KB