Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
UCHWAŁA Nr 7
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku


w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat powołuje Senacką Komisję do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020
    w następującym składzie:
1)   Przewodnicząca – dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM (Wydział Kształtowania
    Środowiska i Rolnictwa)
2)   Członkowie:
     a)     prof. dr hab. Jan MICIŃSKI (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
     b)     dr hab. Jakub SAWICKI, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii)
     c)     dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
          i Budownictwa)
     d)     prof. dr hab. Mieczysław JAGŁOWSKI (Wydział Humanistyczny)
     e)     dr hab. Iwona NDIAYE, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)
     f)      dr hab. Agnieszka PSZCZÓŁKOWSKA, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska
          i Rolnictwa)
     g)     prof. dr hab. Aleksy TRALLE (Wydział Matematyki i Informatyki)
     h)     prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
      i)     dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)
      j)     prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR (Wydział Nauk Medycznych)
      k)   dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)
      l)    dr hab. inż. Wojciech SOBIESKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)
     m)    dr hab. inż. Marek ADAMCZAK, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności)
     n)     dr hab. inż. Sławomir CIESIELSKI, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)
     o)     dr hab. Mariola LEMONNIER, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)
     p)     dr Michał MARIAŃSKI (Wydział Prawa i Administracji)
     q)     dr Sławomir KURSA (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)
     r)      dr hab. Wioletta JASKÓLSKA, prof. UWM (Wydział Sztuki)
     s)     ks. prof. dr hab. Marian MACHINEK (Wydział Teologii)
     t)     przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)
     u)     przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)
     v)     dr Grzegorz SUPADY (Studium Języków Obcych)
    w)      mgr Katarzyna BIKOWSKA (Biblioteka Uniwersytecka)
     x)     dr hab. Wojciech KOZŁOWSKI (ZNP)
     y)     dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ (NSZZ „Solidarność”)
2. Sekretarzem Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej jest mgr inż. Agnieszka
   Matejko.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
23.09.2016 13:23
Data aktualizacji:
23.09.2016 13:24
Liczba wyświetleń:
2339
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw7.doc62 KB