Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 8
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat powołuje Senacką Komisję Statutową na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:
1)  Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
    i Budownictwa)
2)   Członkowie:
    a)     prof. dr hab. Anna WÓJCIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
    b)     prof. dr hab. Aleksander BIELECKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)
    c)      dr inż. Cezary CZYŻEWSKI (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)
    d)     dr hab. Janusz GOŁOTA, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)
    e)     prof. dr hab. Tomasz KUROWSKI (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
    f)      dr hab. Adam LECKO, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki)
    g)     prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
    h)     dr hab. Janusz HELLER, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)
     i)       prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ (Wydział Nauk Medycznych)
    j)      prof. dr hab. Elżbieta ŁUCZAK (Wydział Nauk Społecznych)
    k)     prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI (Wydział Nauk Technicznych)
    l)       prof. dr hab. Piotr MINKIEWICZ (Wydział Nauki o Żywności)
   m)     dr hab. inż. Marcin DĘBOWSKI, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)
    n)     prof. dr hab. Dariusz SZPOPER (Wydział Prawa i Administracji)
    o)     dr hab. Przemysław DĄBROWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)
    p)     ks. prof. dr hab. Florian LEMPA (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)
    q)     dr hab. Aleksander WOŹNIAK (Wydział Sztuki)
    r)      ks. dr hab. Lucjan ŚWITO, prof. UWM (Wydział Teologii)
    s)      przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)
    t)      przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)
    u)     dr Regina FRĄCZEK (ZNP)
    v)     dr Waldemar KOZŁOWSKI (NSZZ „Solidarność”)
2.  Sekretarzem Senackiej Komisji Statutowej jest mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch.
3.  W pracach Senackiej Komisji Statutowej uczestniczy radca prawny.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
23.09.2016 13:34
Data aktualizacji:
23.09.2016 13:34
Liczba wyświetleń:
2102
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw8.doc61.5 KB