Nr 15 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 
 
UCHWAŁA Nr 15
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa
i położnictwa (Dz. U. 2012.631 ze zm.), Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat określa efekty kształcenia dla kierunku: pielęgniarstwo dla studiów pierwszego stopnia - licencjackich
z 6. semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Efekty kształcenia określone załącznikiem do niniejszej uchwały mają zastosowanie w realizacji procesu dydaktycznego, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2016/2017.
 
§ 3
Studenci, którzy rozpoczęli naukę przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały kontynuują naukę
wg programu kształcenia, programu i planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych
w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
26.09.2016 09:31
Data aktualizacji:
12.10.2016 10:05
Liczba wyświetleń:
2921
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw15.doc414.5 KB
ZalUchw15.doc409.5 KB