Wersje strony Nr 15 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.