Nr 17 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie usprawnienia systemu bezpieczeństwa osób i obiektów na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 
UCHWAŁA Nr 17
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie usprawnienia systemu bezpieczeństwa osób i obiektów na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uznaje za pilne opracowanie i wdrożenie
    zmian w systemie bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu.
2.  W ramach usprawnienia systemu bezpieczeństwa, w szczególności należy:
      1)  znacząco zwiększyć możliwość wykorzystania systemów elektronicznych służących zapewnieniu
          efektywnego dostępu do obiektów dydaktycznych i nadzoru nad bezpieczeństwem w tych
          obiektach,
      2)  dokonać zmian organizacyjnych w zakresie osobowego zabezpieczenia obiektów Uniwersytetu,
      3)  wprowadzić regulamin porządkowy obowiązujący na terenie Uniwersytetu,
      4)  wprowadzić bezobsługowy system dostępu do obiektów Uniwersytetu,
      5)  zreorganizować system funkcjonowania Straży Uniwersyteckiej.
 
§ 2
Za realizację uchwały odpowiada Kanclerz.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
26.09.2016 09:58
Data aktualizacji:
26.09.2016 09:58
Liczba wyświetleń:
2187
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw17.doc38.5 KB