Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 25
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje Zasady wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
25.11.2016 15:12
Data aktualizacji:
06.12.2016 12:04
Liczba wyświetleń:
3205
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw25.doc54.5 KB
ZalUchw25.pdf264.72 KB