Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020

 
 
UCHWAŁA Nr 29
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 88 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1. W wyniku wyboru dokonanego przez Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
   na podstawie § 88 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego   w Olsztynie członkami
   Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 zostali:
      1)     prof. dr hab. Dariusz SZPOPER,
      2)     prof. dr hab. Norbert KASPAREK,
      3)     prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI,
      4)     prof. dr hab. Michał WOJCIECHOWSKI,
      5)     prof. dr hab. inż. Zbigniew WIŚNIEWSKI,
      6)     dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM,
      7)     dr hab. Artur SIEMASZKO, prof. UWM,
      8)     dr hab. Krystyna SZCZECHOWICZ,
      9)     dr Kamil FRĄCKOWIAK,
     10)   dr Robert SZOSTAK.
2. Do składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020,
   zgodnie z § 88 ust. 3 i 4 zostali delegowani:
      1)     Paulina BRZYSKA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
      2)     Karol DĄBROWSKI (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
      3)     dr hab. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW (wspólny kandydat NSZZ „Solidarność” UWM i ZNP).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
25.11.2016 20:01
Data aktualizacji:
25.11.2016 20:01
Liczba wyświetleń:
2082
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw29.docx15.33 KB