Nr 36 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 36
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 oraz § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje strukturę organizacyjną Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
28.11.2016 15:19
Data aktualizacji:
28.11.2016 15:19
Liczba wyświetleń:
1955
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw36.doc114.5 KB
ZalUchw36.doc108.5 KB