Nr 37 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 37
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Regulamin Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowiący załącznik
do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Traci moc Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
w wersji zatwierdzonej uchwałą Nr 877 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie
zmiany Regulaminu Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
28.11.2016 15:30
Data aktualizacji:
28.11.2016 15:31
Liczba wyświetleń:
1887
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw37.doc80 KB
Uchw37.doc85 KB