Nr 38 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 38
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje kandydaturę pani
mgr Elizy POPŁAWSKIEJ-JODKO na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
29.11.2016 09:40
Data aktualizacji:
29.11.2016 09:40
Liczba wyświetleń:
2015
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw38.doc46.5 KB