Nr 39 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 
UCHWAŁA  Nr  39
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo dla studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012.631 ze zm.), Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat określa efekty kształcenia dla kierunku: położnictwo dla studiów pierwszego stopnia - licencjackich
z 6. semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 898 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
29.11.2016 09:48
Data aktualizacji:
29.11.2016 10:34
Liczba wyświetleń:
2307
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw39.doc589 KB
ZalUchw39.pdf555.15 KB