Nr 40 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia priorytetowych tematów badawczych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 40
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia priorytetowych tematów badawczych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz realizując postanowienia Uchwały Nr 876 Senatu z dnia 22 marca 2016 roku ustala się, co następuje:
 
§ 1
Senat zatwierdza opracowany przez Senacką Komisję ds. Nauki dokument dotyczący priorytetowych tematów badawczych na wydziałach i w Uczelni w obszarach: nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych, nauk społecznych, humanistycznych i prawnych oraz sztuki i twórczości artystycznej.
 
§ 2
Szczegółowy wykaz priorytetowych tematów badawczych stanowi Załącznik do Uchwały.
 
§ 3
1.  Dokument dotyczący priorytetowych tematów badawczych stanowi podstawę do kreowania
    polityki naukowej podstawowych jednostek Uniwersytetu.
2.   Senat zobowiązuje Senacką Komisję ds. Nauki do okresowej aktualizacji priorytetowych tematów
    badawczych oraz oceny stanu ich realizacji.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
29.11.2016 10:25
Data aktualizacji:
29.11.2016 10:34
Liczba wyświetleń:
2378
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw40.docx26.81 KB
ZalUchw40.pdf263.01 KB