Nr 41 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do roku 2020 – Programu restrukturyzacji

 
UCHWAŁA Nr 41
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do roku 2020 – Programu restrukturyzacji
 
§ 1
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8 i 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat zatwierdza Koncepcję Rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do roku 2020 – Program restrukturyzacji stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi do spraw zadań uczelni medycznej.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
29.11.2016 10:42
Data aktualizacji:
29.11.2016 10:43
Liczba wyświetleń:
1893
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw41.doc27.5 KB