Nr 50 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o współpracy z Uralskim Uniwersytetem Federalnym imienia pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna

 
UCHWAŁA Nr 50
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Aneksu do Umowy o współpracy z Uralskim Uniwersytetem Federalnym imienia pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Federacja Rosyjska
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o współpracy z Uralskim
   Uniwersytetem Federalnym imienia pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Federacja Rosyjska.
2. Treść Aneksu do Umowy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
30.11.2016 13:33
Data aktualizacji:
30.11.2016 13:33
Liczba wyświetleń:
1793
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw50.docx21.4 KB
ZalUchw50.pdf463.13 KB