Nr 57 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

 
UCHWAŁA Nr 57
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na okres od 01.01. do 30.06.2017 r.
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 09:42
Data aktualizacji:
20.12.2016 09:42
Liczba wyświetleń:
1908
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw57.doc26.5 KB