Nr 59 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

 
UCHWAŁA Nr 59
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2017 roku
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i rozdz.
II ust. 3 pkt 1 i pkt 3 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie przyjętych Uchwałą Nr 25 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 listopada
2016 roku, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza prowizorium podziału
    pierwotnego dotacji podstawowej na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.
 
2.   Wysokość finansowania na realizację zadań celowych w ramach podziału pierwotnego,
     o których mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 10:06
Data aktualizacji:
20.12.2016 10:07
Liczba wyświetleń:
1982
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw59.doc63.5 KB
ZalUchw59.docx13.21 KB