Nr 60 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.

 
UCHWAŁA Nr 60
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład  Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na utworzenie spółki
    z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka
    z o.o. z siedzibą w Łężanach.
 
2.  Kapitał zakładowy spółki, o której mowa będzie wynosił 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy
    złotych).
 
3.  Do spółki zostanie wniesiony majątek będący dotychczas w dyspozycji Stacji Badawczo-
    Dydaktycznej z siedzibą w Łężanach, z wyłączeniem zespołu pałacowo-parkowego
    oraz folwarcznego.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 10:12
Data aktualizacji:
21.11.2017 08:46
Liczba wyświetleń:
2794
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw60.doc50 KB