Nr 61 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 61
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr 936 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje strategię zarządzania zasobami
    ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
2.   Treść Strategii stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. kadr.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 10:31
Data aktualizacji:
20.12.2016 10:31
Liczba wyświetleń:
2175
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw61.docx26.18 KB
ZalUchw61.pdf211.24 KB