Nr 63 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019

 
UCHWAŁA Nr 63
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019
 
Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik Nr 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019, § 1 ust. 1:
      1)  pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) przedstawiciel studentów – Przemysław GARSKI,”.
      2)  pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) przedstawiciel doktorantów – mgr inż. Kamil OTOWSKI,”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 13:56
Data aktualizacji:
20.12.2016 13:56
Liczba wyświetleń:
2062
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw63.doc52 KB