Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 64
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.   Powołuje się Konwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Konwentem,
    w następującym składzie:
     1)  Tomasz ANDRUKIEWICZ - Prezydent Miasta Ełk,
     2)   Dariusz Piotr BONISŁAWSKI – Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział
         Warmińsko-Mazurski,
     3)   Marek Gustaw BRZEZIN – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
     4)   Artur CHOJECKI – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
     5)   prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych,
     6)   Janusz DRAMIŃSKI – Firma Dramiński,
     7)   Tomasz DRAPIŃSKI - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozliczeniowego City Handlowy
         w Olsztynie,
     8)   dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM – Przewodnicząca Senackiej Komisji
         ds. Współpracy Międzynarodowej,
     9)   ks. dr Józef GÓRZYŃSKI – Arcybiskup Metropolita Warmiński,
    10) dr inż. Piotr GRZYMOWICZ - Prezydent Miasta Olsztyna,
    11) Sebastian JESTADT – Prezes Zarządu RESPECT Sp. z o.o.,
    12) Józef KACZKAN - Prezes Zakładu Produkcji Drzewnej KACZKAN Spółka Jawna,
    13) Henryk KAMIŃSKI - Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
    14) prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki,
    15) Waldemar KLOCEK - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
    16) prof. dr hab. Andrzej KONCICKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni
         i Finansów,
    17) Piotr KONOPKA – MICHELIN Poland and Baltic States,
    18) Mirosław KOŹLAKIEWICZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej CEDROB S.A.,
    19) dr inż. Władysław KRAJEWSKI – Prezes Zakładów Ogrodniczych MAZURY w Olecku,
    20) Anna KRAKOWIŃSKA – Dyrektor Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
         Wojewódzkiego,
    21) dr inż. Kazimierz KUJAWA - Wiceprezes Zarządu „TYMBARK” S.A. Oddział  w Olsztynku,
    22) Piotr KULIKOWSKI - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie
         „INDYKPOL” SA,
    23) Wiesław ŁUBIŃSKI - Kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC,
    24) prof. dr hab. Mariusz Konrad PISKUŁA - Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
         Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
    25) Jacek PROTAS – Poseł na Sejm RP,
    26) Florian ROMANOWSKI - Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-
         Kartograficznego OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu,
    27) Marek ROMANOWSKI – Prezes Zarządu Gospodarstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.,
    28) Paweł SADOWSKI – Wiceprezes ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.,
    29) Janusz SKOWROŃSKI - Prezes Zarządu TEWES-BIS Sp. z o. o.,
    30) prof. zw. dr hab. Jerzy STRZEŻEK, dr h.c.,
    31) prof. dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy Uniwersytetu
         Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z otoczeniem gospodarczym,
    32) Robert SZEWCZYK – Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta Olsztyna,
    33) Jan SZYNAKA - Prezes Zarządu SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.,
    34) Józef WIŚNIEWSKI - Prezes Zarządu Wytwórni Pasz „WIPASZ”,
    35) dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM – Przewodniczący Senackiej Komisji
         ds. Kadrowych,
    36) Marek ZABŁOCKI – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
    37) prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK – Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej,
    38) dr inż. Józef ŻURAW - Prezes Zarządu „SUPERIOR” Sp. z o.o.
 
2.  Zakres kompetencji oraz zasady działania Konwentu określa Załącznik nr 8 do Statutu
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 14:09
Data aktualizacji:
20.12.2016 14:09
Liczba wyświetleń:
2248
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw64.doc39 KB