Nr 66 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 66
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na wydzierżawienie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, na rzecz podmiotu zewnętrznego, następujących aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie: pomieszczeń znajdujących się na I piętrze
(o pow. 15,9 m2) oraz na poziomie -1 (o łącznej pow. 44,9 m2), w budynku nr 30 położonym przy
ul. Warszawskiej 30, na działce nr 126 w obrębie nr 61 m. Olsztyn, w celu prowadzenia przez ten podmiot działalności komercyjnej, niekonkurencyjnej wobec działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie.
 
§ 2
Senat upoważnia mgr. Tadeusza Myśliwca - p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie do przeprowadzenia procedury dzierżawy aktywów trwałych, o których mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 14:29
Data aktualizacji:
20.12.2016 14:30
Liczba wyświetleń:
1919
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw66.doc411.5 KB