Nr 70 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gwiezdnej i ul. Świetlistej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 70
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy
ul. Gwiezdnej i ul. Świetlistej w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko
    Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na poprawę
    warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich położonych przy ul. Gwiezdnej i Świetlistej
    w obrębie ewidencyjnym 152 m. Olsztyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
   1)  nr 25/106 o powierzchni 211 m2,
   2)  nr 25/107 o powierzchni 157 m2,
   3)  nr 25/108 o powierzchni 167 m2,
   4)  nr 25/109 o powierzchni 170 m2,
   5)  nr 25/110 o powierzchni 34 m2,
   6)  nr 25/111 o powierzchni 121 m2.
 
2.     Przedmiotowe działki nie posiadają urządzonego planu zagospodarowania.
 
3.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
   1)  działka nr 25/106 – 11 364 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote),
   2)  działka nr 25/107 – 8 456 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych),
   3)  działka nr 25/108 – 8 995 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
   4)  działka nr 25/109 – 9 156 zł (dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych),
   5)  działka nr 25/110 – 1 831 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści jeden złotych),
   6)  działka nr 25/111 – 6 517 zł (sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 15:02
Data aktualizacji:
20.12.2016 15:02
Liczba wyświetleń:
2116
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw70.doc36 KB
ZalUchw70.pdf83.73 KB