Nr 77 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, Republika Białorusi

 
UCHWAŁA Nr 77
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Aneksu do Umowy o współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, Republika Białorusi
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o współpracy z Grodzieńskim
    Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, Republika Białorusi.
2.   Treść Aneksu do Umowy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
28.12.2016 13:25
Data aktualizacji:
28.12.2016 13:25
Liczba wyświetleń:
2236
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw77.doc43 KB