Wersje strony Nr 77 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, Republika Białorusi

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

WersjaAutor
28.12.2016 - 13:25 - wersja aktualnaZofia Konopka