Nr 81 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej

UCHWAŁA Nr 81
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 
§ 1
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Senat pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie odznaki resortowej - Medalu Komisji Edukacji Narodowej następującym osobom:
  1)     dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM,
  2)     prof. dr. hab. inż. Tomasz DASZKIEWICZ,
  3)     dr hab. Irena GIEŁWANOWSKA, prof. UWM,
  4)     ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ,
  5)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
  6)     prof. dr hab. Tomasz KUROWSKI,
  7)     prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
  8)     dr hab. inż. Józef PELC,
  9)     dr hab. Leszek SZARZYŃSKI, prof. UWM,
10)      prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK,
11)      prof. dr hab. Ryszard ŻYWICA.
 
§ 2
Senat upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Edukacji Narodowej wniosków
o przyznanie odznak resortowych osobom, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
             Przewodniczący Senatu
                Rektor
                    prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2017
Data publikacji:
31.01.2017 13:55
Data aktualizacji:
31.01.2017 13:55
Liczba wyświetleń:
1992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw81.docx17.67 KB