Nr 84 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 84
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 88 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada
2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020, § 1 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
 „9) dr hab. Przemysław Palka,”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2017
Data publikacji:
31.01.2017 14:24
Data aktualizacji:
31.01.2017 14:24
Liczba wyświetleń:
1992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw84.docx15.46 KB