Nr 85 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab.inż. Janowi KICIŃSKIEMU

 
UCHWAŁA Nr 85
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku
 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. dr. hab.inż. Janowi KICIŃSKIEMU
 
§ 1
Na podstawie § 4 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wszczyna postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMU,
 
za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk technicznych, w szczególności
w dyscyplinach energetyka oraz budowa i eksploatacja maszyn, promocję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 i wspieranie rozwoju Wydziału Nauk Technicznych.
 
§ 2
Funkcję promotora powierza się dr. hab. Adamowi LIPIŃSKIEMU, prof. UWM.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2017
Data publikacji:
31.01.2017 14:31
Data aktualizacji:
31.01.2017 14:31
Liczba wyświetleń:
1868
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw85.doc35.5 KB