Nr 88 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach

 
UCHWAŁA Nr 88
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku
 
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa oraz w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 i ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje:
     1)  wyłączenie majątku bazy doświadczalnej w Tomaszkowie, dotychczas będącego w strukturach
         Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
         i włączenie go w zasoby Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach, z wyjątkiem:
           a)  maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ogrodu doświadczalnego
               w Kortowie,
           b)  aktualnych w dniu przekazania majątku zinwentaryzowanych obrotowych środków
               produkcji i płodów rolnych, które pozostają w dyspozycji Ośrodka Dydaktyczno-
               Doświadczalnego,
     2)  przeniesienie sześciu pracowników, dotychczas zatrudnionych w Ośrodku Dydaktyczno-
         Doświadczalnym Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa do Stacji Dydaktyczno-
         Badawczej w Bałdach i pozostawienie pozostałych pracowników (siedem osób) w Ośrodku
         Dydaktyczno-Doświadczalnym,
     3)  sprawowanie merytorycznego nadzoru nad doświadczalnictwem polowym, prowadzonym
         w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach, przez kierownika Ośrodka Dydaktyczno-
         Doświadczalnego.
2.  Procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 zostaną zakończone do dnia 31 marca 2017 roku.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2017
Data publikacji:
31.01.2017 14:55
Data aktualizacji:
31.01.2017 14:55
Liczba wyświetleń:
2096
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw88.doc53.5 KB