Nr 90 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym im.

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 90
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym im. Św. Pawła
w Cochabambie, Boliwia
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem
    Teologicznym im. Św. Pawła w Cochabambie, Boliwia.
2.  Treść Umowy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2017
Data publikacji:
01.02.2017 12:06
Data aktualizacji:
01.02.2017 12:06
Liczba wyświetleń:
2085
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw90.docx22.22 KB