Nr 91 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Papieskim Instytutem Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie, Włochy

 
UCHWAŁA Nr 91
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Umowy o współpracy z Papieskim Instytutem Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem
i Rodziną w Rzymie, Włochy
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
      Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Papieskim Instytutem Jana
      Pawła IIdla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie, Włochy.
2.     Treść Umowy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2017
Data publikacji:
01.02.2017 13:09
Data aktualizacji:
01.02.2017 13:09
Liczba wyświetleń:
1983
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw91.docx20.53 KB
Uchw91.docx21.78 KB