Nr 99 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 99
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:
 
W Uchwale Nr 5 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020,
§ 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
1.  Senat powołuje Senacką Komisję do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:
    1)     Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ (Wydział Nauk Technicznych)
    2)     Członkowie:
          a) prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
          b)  prof. dr hab. Alicja BOROŃ (Wydział Biologii i Biotechnologii)
          c)  dr inż. Krzysztof RZĄSA (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)
          d)  dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)
          e)  prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
          f)   prof. dr hab. Adam DOLIWA (Wydział Matematyki i Informatyki)
          g)  prof. dr hab. Jarosław CAŁKA (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
          h)  dr hab. Ryszard WALKOWIAK, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)
           i)  prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ (Wydział Nauk Medycznych)
           j)  prof. dr hab. Arkadiusz ŻUKOWSKI (Wydział Nauk Społecznych)
          k)  prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności)
           l)  dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)
         m)  prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK (Wydział Prawa i Administracji)
         n)   ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
             w Ełku)
         o)   dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM (Wydział Sztuki)
         p)   ks. prof. dr hab. Edward WISZOWATY (Wydział Teologii)
         q)   przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)
         r)    przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)
         s)   mgr Maria SIEMIONEK (Studium Języków Obcych)
         t)   mgr Grzegorz DUBIELSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
         u)    mgr Jolanta GAŁECKA (Biblioteka Uniwersytecka)
         v)    dr inż. Zbigniew WARZOCHA (ZNP)
         w)   dr inż. Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA (NSZZ „Solidarność”)
2.  Sekretarzem Senackiej Komisji do spraw Kadrowych jest mgr inż. Joanna Kardaś.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
30.03.2017 14:07
Data aktualizacji:
30.03.2017 14:07
Liczba wyświetleń:
2036
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw99.doc62 KB