Nr 100 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 
UCHWAŁA Nr 100
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 roku w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – w wyniku głosowania tajnego – pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi RAWIE z Wydziału Nauk Technicznych - nagroda indywidualna za całokształt dorobku.
 
§ 2
Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosku o przyznanie nagrody, o której mowa w § 1, do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
30.03.2017 14:18
Data aktualizacji:
30.03.2017 14:18
Liczba wyświetleń:
1992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw100.doc29 KB