Nr 104 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania sali dydaktycznej nr 117 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Krzysztofa WALAWSKIEGO

 
UCHWAŁA Nr 104
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie nadania sali dydaktycznej nr 117 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Krzysztofa WALAWSKIEGO
 
Działając na podstawie § 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Senat nadaje sali dydaktycznej nr 117
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt imię Profesora Krzysztofa WALAWSKIEGO.
 
§ 2
Wniosek Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w tej sprawie, wystosowany do Rektora, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
03.04.2017 11:59
Data aktualizacji:
03.04.2017 11:59
Liczba wyświetleń:
1343
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw104.doc52.5 KB