Nr 105 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017

 
UCHWAŁA Nr 105
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w związku z § 2 pkt 2 Uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni z późn. zm., uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala limit środków finansowych
    na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim
    2016/2017:
      1)     na studiach stacjonarnych w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych),
      2)     na studiach niestacjonarnych w wysokości 1 800 000 zł (słownie: jeden milion osiemset
           tysięcy złotych).
2.  Wysokość stawek za godzinę dydaktyczną ponadwymiarową na studiach stacjonarnych oraz
    za godzinę dydaktyczną na studiach niestacjonarnych określa Rektor w drodze decyzji.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
03.04.2017 13:27
Data aktualizacji:
03.04.2017 13:27
Liczba wyświetleń:
1943
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw105.doc31.5 KB