Nr 106 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego dla studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 106
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego dla studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa
i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631 ze zm.), na wniosek rady wydziału, Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat określa efekty kształcenia dla kierunku lekarskiego dla studiów jednolitych magisterskich
z 12. semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Efekty kształcenia, o których mowa w § 1, dostosowane są do efektów określonych standardem kształcenia dla kierunku lekarskiego dla studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim i mają zastosowanie w realizacji procesu dydaktycznego, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018.
 
§ 3
Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały kontynuują naukę na kierunku lekarskim na profilu praktycznym, wg programu kształcenia, programu i planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia, do zakończenia cyklu kształcenia.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
03.04.2017 13:49
Data aktualizacji:
03.04.2017 13:50
Liczba wyświetleń:
2100
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw106.docx68.05 KB
ZalUchw106.pdf591.87 KB