Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 107
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa
i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631 ze zm.), na wniosek rady wydziału, Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat określa efekty kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Efekty kształcenia, o których mowa w § 1, dostosowane są do efektów określonych standardem kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym i mają zastosowanie w realizacji procesu dydaktycznego, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego
się od roku akademickiego 2017/2018.
 
§ 3
Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały kontynuują naukę wg programu kształcenia, programu i planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych
w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia, do zakończenia cyklu kształcenia.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 10:14
Data aktualizacji:
05.04.2017 10:16
Liczba wyświetleń:
2245
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw106.docx66.38 KB
ZalUchw107.pdf438.87 KB