Nr 117 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Akademii Nauk Rosji, Federacja Rosyjska

 
UCHWAŁA Nr 117
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Umowy o współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Akademii Nauk Rosji, Federacja Rosyjska
 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Akademii Nauk Rosji, Federacja Rosyjska.

2.     Treść Umowy stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
24.04.2017 14:16
Data aktualizacji:
24.04.2017 14:16
Liczba wyświetleń:
1836
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw117.doc55.5 KB