Nr 119 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 
 
UCHWAŁA Nr 119
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną
i działalność na rzecz środowiska akademickiego ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
   1)     dr hab. Teresa ASTRAMOWICZ-LEYK,
   2)     prof. dr hab. szt. Benedykt BŁOŃSKI,
   3)     dr hab. inż. Marek CIAK, prof. UWM,
   4)     prof. dr hab. Maciej GAJĘCKI,
   5)     dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM,
   6)     prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
   7)     dr hab. Ewa KANTOWICZ, prof. UWM,
   8)     prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ,
   9)     prof. dr hab. inż. Ewa KLIMIUK,
 10)      prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
 11)      mgr Bożena MALINOWSKA,
 12)      prof. dr hab. inż. Marek MARKOWSKI,
 13)     dr inż. January MIELOSZYK,
 14)     prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK,
 15)     dr Jacek MROZEK,
 16)     dr hab. Marzenna NOWICKA, prof. UWM,
 17)     prof. dr hab. inż. Krystyna SKIBNIEWSKA,
 18)     mgr Zoryna SZMALC,
 19)     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
 20)     ks. prof. dr hab. Juliusz SZTYCHMILER,
 21)     mgr inż. Elżbieta USOWICZ.
 
§ 2
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność
na rzecz środowiska akademickiego SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
  1)     dr hab. inż. Arkadiusz BIENIEK,
  2)     dr Izydor BORYS,
  3)     dr Monika CICHMIŃSKA,
  4)     Andrzej DĄBROWSKI,
  5)     dr Anna KRAWCZYK-ŁASARZEWSKA,
  6)     mgr inż. Piotr ORŁOWSKI,
  7)     dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI,
  8)     dr hab. inż. Adam SENETRA, prof. UWM,
  9)     dr hab. Dorota SEPCZYŃSKA,
10)      dr Ewa SUCHARZEWSKA,
11)      dr Władysław ZAKRZEWSKI.
 
§ 3
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność
na rzecz środowiska akademickiego BRĄZOWY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
  1)   mgr Waldemar BUSZAN,
  2)    dr inż. Katarzyna KOCUR-BERA,
  3)    dr hab. inż. Elżbieta SUCHOWILSKA.
 
§ 4
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność
na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:
  1)     prof. dr hab. Włodzimierz BEDNARSKI,
  2)     Jolanta GIL,
  3)     mgr Bożenna GRABOWSKA,
  4)     dr Iwona JELEŃ,
  5)     mgr Jerzy KARBOWNIK,
  6)     prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. KOWALSKI,
  7)     dr hab. inż. Jan STABRYŁA, prof. UWM,
  8)     dr hab. inż. Katarzyna ŚMIECIŃSKA,
  9)     mgr inż. Janusz TUROWSKI,
10)      prof. dr hab. Marian WIWART.
 
§ 5
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej
i statutowej Wydziału Nauk Medycznych, Wydziału Nauk Technicznych ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
  1)  Ewa BŁASZCZYK (aktorka),
  2)  prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ (Politechnika Poznańska).
 
§ 6
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej
i statutowej Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Sztuki, Wydziału Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:
  1)  Gmina Miasto EŁK,
  2)  dr Władysław KOZUBEL (Firma Polkar Warmia),
  3)  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.
  
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2017
Data publikacji:
27.04.2017 13:07
Data aktualizacji:
27.04.2017 13:07
Liczba wyświetleń:
2398
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw119.docx22.13 KB